Zomaar wat plaatjes over corona in diverse landen

Het aantal corona besmettingen in ons land neemt toe. Ik dacht dat het aardig was om het aantal nieuwe besmettingen en het aantal doden voor een groep landen op een rij te zetten. Het gaat steeds om het totaal van de laatste zeven dagen en de bron is steeds Reuters.

De boodschap is dat er drie soorten landen zijn. De beste landen hebben het aantal besmettingen fors teruggebracht en daar is niet of nauwelijks sprake van een toename. De tweede groep landen heeft het aantal besmettingen fors teruggebracht, maar ziet het nu weer wat stijgen, al is het nog ver onder het niveau van maart. Een derde groep heeft het aantal besmettingen niet of nauwelijks teruggebracht. Nogal wat opkomende landen met een grote bevolking vallen in die groep.

Overigens heb ik geen idee hoe accuraat de cijfers precies zijn. Ook is er geen correctie voor het aantal uitgevoerde testen. Eigenlijk zou je daar wel voor moeten corrigeren, maar die cijfers heb ik niet.

In Nederland neemt het aantal doden niet toe, het aantal besmettingen wel. Toen de ellende begon, reageerde het aantal doden sneller… Is dit een teken dat het nu meer om jongeren gaat die besmet raken? In hoeverre speelt hier het toegenomen aantal uitgevoerde testen?

Duitsland heeft het veel beter gedaan dan de meeste andere landen. Ook nu weer, lijkt het, al neemt het aantal besmettingen iets toe.

België vertoont hetzelfde beeld als Nederland alleen op een iets hoger niveau.

Frankrijk idem dito.

Het aantal nieuwe besmettingen in Spanje neemt scherp toe. De cijfers over het aantal doden in Spanje lijken me verdacht.

Italië lijkt de boel nu goed onder controle te hebben. je vraagt je af hoe ze dat doen. Daar moet van te leren zijn.

De Ierse cijfers lijken me niet verontrustend. Toch is verdere versoepeling van de restricties op het openbare leven voorlopig uitgesteld. De ‘pubs’ blijven nog drie weken dicht!

Volgens president Trump doen de VS het uitstekend. Dat blijkt niet echt uit de cijfers. Hij heeft een punt dat het aantal geconstateerde besmettingen zal oplopen als je veel meer test. Maar ook het aantal sterfgevallen is in juli toegenomen.

De statistieken van Rusland bewegen in de goede richting, maar de situatie blijft zorgwekkend.

Nu volgt aan aantal opkomende landen met grote bevolkingsomvang waar de crisis zeker niet onder controle is.