De Fed speelt met vuur

Dat is de titel van mijn nieuwste column op fondsnieuws.nl. Je vindt hem hier.

De Amerikaanse inflatie loopt op. Dat wordt gedreven door een aantal factoren. Verstoringen in supply chains en de daardoor in het productieproces ontstane tekorten en knelpunten zijn daar een voorbeeld van.

De Fed zegt dat het tijdelijk is. Zij hamert er ook steeds op dat de werkloosheid nog heel hoog is. Kennelijk wil ze het beleid niet verkrappen voordat de werkloosheid weer zo laag is dat kansarmen ook weer volop banen kunnen vinden.

Wat ik mij afvraag is of zich op de arbeidsmarkt niet vergelijkbare verstoringen voordoen als op de goederenmarkten; dat vraag en aanbod niet goed bij elkaar aansluiten. Recente cijfers suggereren dat van zoiets best sprake kan zijn. In dat geval zal de loonstijging versnellen voordat de werkloosheid is gedaald tot het niveau van voor de pandemie. De Fed zou wel eens behoorlijk ‘behind the curve’ kunnen raken.