Een bom(hoff) onder het pensioenstelsel

Dat is de titel van mijn nieuwste column op fondsnieuws.nl

Je vindt de column hier.

Het gaat over de kritiek die Eduard Bomhoff de laatste weken heeft geuit op de modellen waarmee DNB werkt bij het toezicht op de financiële positie van pensioenfondsen. Het CPB gebruikt vergelijkbare modellen bij hun ondersteuning van de constructie van het nieuwe pensioenstelsel.

Ik verbaas me erover dat de kritiek van Bomhoff (tot nog toe) zo weinig aandacht heeft gekregen in de politiek en de media. Begrijpt men de vergaande consequenties niet als blijkt dat Bomhoff gelijk heeft???

Of is het zo onwelkom dat men het liever niet hoort?