Bedrijfswinst rechtvaardigt hoge waardering

Dit is de titel van mijn nieuwste column op fondsnieuws.nl.

Je vindt de column HIER.

Aandelenkoersen zijn fors opgelopen en de diverse waarderingsmaatstaven suggereren dat sprake is van behoorlijke overwaardering. In deze column laat ik cijfers zien over de ontwikkeling van bedrijfswinsten in de VS op basis van cijfers uit de nationale rekeningen.

Bedrijfswinsten na belasting zijn in de VS op recordhoogte als percentage van het BBP. Wellicht rechtvaardigt dat toch die hoge waardering van aandelen.

Vergeet daarbij niet dat winsten bedrijfsinvesteringen voeden en dat die werkgelegenheid creëren. En in de VS is dat de laatste jaren voor de pandemie zo goed gegaan dat de werkloosheid onder kansarmen ongekend sterk is gedaald.