De gascrisis? Dat is onze eigen schuld.

Dat is de titel van mijn nieuwste column op fondsnieuws.nl

Je vindt de column hier.

De titel van deze column spreekt voor zich.

Onze afhankelijkheid van Russisch gas is vooral veroorzaakt doordat de gasproductie in Europa de laatste 10-15 jaar fors is gedaald. In Rusland en de VS is de productie juist gestegen. Wij hebben gewoon veel te weinig gedaan aan exploratie. Allerlei belangengroepering hebben zich daar effectief tegen verzet. We hadden de verminderde gasproductie kunnen opvangen door al veel eerder op kernenergie in te zetten, maar ook dat wilden we niet. Nu huilen we krokodillentranen.