De Taalunie antwoordt over B/brexit

In mijn vorig post schreef ik over de vraag of B/brexit met een hoofdletter moet of niet. Volgens de Taalunie was dat eerst niet het geval omdat het VK de EU nog niet had verlaten. Daardoor was het geen historische gebeurtenis. Alleen echte historische gebeurtenissen verdienen een hoofdletter. Nu het VK daadwerkelijk de EU heeft verlaten is het een historische gebeurtenis en in mijn optiek moet het dus Brexit zijn. Ik legde de vraag toch nog even bij de Taalunie voor.

Als antwoord kreeg ik het volgende bericht:

Antwoord: Inderdaad, nu het vertrek uit de EU formeel heeft plaatsgevonden, kunnen we van een historische gebeurtenis spreken. De spelling met een hoofdletter is nu dus ook verdedigbaar.

Toelichting: We zullen de adviezen over deze kwestie binnenkort aanpassen zodat ze aansluiten bij de huidige situatie. We leggen de kwestie voor alle zekerheid eerst nog even voor aan de Spellingcommissie.

Tja, dat valt mij dus eigenlijk tegen. Ik heb inmiddels gevraagd mij dan op de hoogte te stellen/houden. Als ik nadere berichten heb, laat ik het hier op deze site weer weten. Voorlopig ga ik ervan uit de Brexit met een hoofdletter nu de juiste spelling is.