Verbeteringen in de industrie

Mijn commentaar vandaag is kort en vroeg omdat ik andere bezigheden heb vandaag.

  • Inkoopmanagers in de industrie worden positiever
  • Exportorders nemen toe, evenals de werkgelegenheid
  • We lopen voor op ons omringende landen
  • Inflatie daalt naar 2,8% in februari, maar…

De NEVI-inkoopmanagersindex is in februari gestegen tot 49,3. In januari was het nog 48,9 toen de index een forse sprong in de goede richting maakte. Het enigszins vergelijkbare cijfer over het producentenvertrouwen in de industrie van het CBS liet in februari ook een verbetering zien, maar bij de CBS-reeks is de verbetering minder overtuigend. Ik ben verheugd over dat NEVI-cijfer. Natuurlijk, het ligt nog altijd onder 50, dus formeel verslechteren de omstandigheden nog altijd. Maar het gaat de goede kant op. Bovendien noteerden enkele belangrijke sub-indices boven 50. Zo neemt de industriële werkgelegenheid volgens de enquête weer toe en ook de exportorders nemen eindelijk weer toe.

Bron: Macrobond

Onze inkoopmanagersindex is momenteel duidelijk hoger dan die in de landen om ons heen. In Duitsland, bijvoorbeeld, staat voor februari een cijfer van slechts 42,3 in de boeken en voor de eurozone als geheel is het 46,1. Het verschil kan waarschijnlijk verklaard worden door onze industriële structuur. Terwijl in Duitsland ‘oude industrieën’ domineren, kenmerkt ons land zich door enkele sterke IT-bedrijven. Internationaal is onmiskenbaar dat het met die sector goed gaat. Je ziet dat natuurlijk op de aandelenbeurzen, maar bijvoorbeeld ook in de productiecijfers van een land als Taiwan. Voor het eerst sinds mei 2022 lag het productieniveau in de Taiwanese industrie, die zwaar wordt gedomineerd door chip-bedrijven, in januari weer eens hoger dan een jaar eerder.

Bron: Macrobond

Inflatie lager, maar…

De Nederlandse inflatie bedroeg 2,8% in februari, na 3,2% in januari. Dat gaat de goede kant op. Voeding werd 2,7% duurder, na 4,1% in januari. Hier is gelukkig eindelijk sprake van normalisering. Het cijfer is zeker positief en ik wil de stemming niet bederven, maar plaats toch een paar kanttekeningen. Ten eerste stegen de prijzen in februari met 0,6% maand-op-maand. In januari was de prijsstijging al 0,5%. Nu zijn dit geen voor het seizoen gecorrigeerde cijfers, dus voorzichtigheid is geboden met de interpretatie, maar een stijging van 1,1% in twee maanden tijd is niet niks. Daarnaast merk ik op dat de prijsstijging van diensten weliswaar iets verminderde ten opzichte van januari, maar met 4,5% is die nog altijd aanzienlijk. Tenslotte merk ik op dat de huren in ons land zwaar gereguleerd zijn. Huren maken ruim 20% van het inflatiemandje uit. Als je alleen kijkt naar die andere 80% dan bedroeg de inflatie in februari niet 2,8% maar 3,5%.

Bron: Macrobond

Kwakkelen

Met de internationale conjunctuur blijft het toch echt een beetje kwakkelen. In februari daalde de waarde van de ‘Economic Sentiment’ index voor de eurozone die wordt samengesteld door de Europese Commissie. Die index omvat zowel het vertrouwen van ondernemers als van consumenten. Het was de tweede daling op rij, nadat zich in eerdere maanden juist een verbetering had afgetekend. Het cijfer ligt duidelijk onder het gemiddelde op lange termijn.

Bron: Macrobond

Ook met de containeroverslag in de zeehavens in noordwest Europa (Hamburg, Bremen/Bremerhaven, Rotterdam, Antwerpen, Zeebrugge en Le Havre) gaat het niet goed. De index van de Duitse RWI/ISL daalt al een poos en liet in januari een opmerkelijke verdere daling zien al zegt het begeleidende persbericht dat die daling waarschijnlijk komt door de problemen in de Rode Zee. Hopelijk is de forse daling in januari dus tijdelijk.

Bron: RWI/ISL

In januari nam de containeroverslag in Chinese havens juist fors toe, al schrijft RWI/ISL daarover dat de timing van het Chinese Nieuwjaar waarschijnlijk heeft geleid tot een flattering.

Bron: RWI/ISL

Afsluitend

Het vertrouwen van Nederlandse industriële ondernemers verbetert en die ondernemers zijn minder pessimistisch dan hun Europese collega’s. Ik denk dat we de oorzaak van dat verschil vooral in de IT-hoek moeten zoeken.

Met de internationale conjunctuur gaat het nog niet zo vlot, maar we mogen dit jaar toch op wat meer groei rekenen.

De Nederlandse inflatie is in februari gedaald. Dat is goed nieuws, maar het lijkt mij nog altijd te vroeg om de vlag uit te steken.