Nieuwe corona-gevallen VS een zorg

  • Het aantal corona-gevallen in de VS neemt al weken weer toe…
  • …maar het aantal doden stijgt slechts mondjesmaat…voorlopig
  • Internationale handel herstelt nauwelijks
  • Herstel hangt vooral af van de binnenlandse vraag

Het verloop van coronabesmettingen loopt uiteen tussen landen. In ons eigen land lijkt de pandemie redelijk onder controle. Het virus is niet weg, maar er is geen reden om versoepelingsmaatregelen terug te draaien. In de meeste EU landen is dat zo al zijn er plekken met een plotselinge uitbraak. Daar worden dan lokale beperkingen op het openbare leven ingesteld.

Nederland: Covid-19 nieuwe besmettingen

Bron: Worldometers

In de VS is het echter een ander verhaal. Sinds medio juni neemt daar het aantal besmettingen weer toe.

VS: Covid-19 nieuwe besmettingen

Bron: Worldometers

Ik ben geen expert, maar er schijnt toch wel enige onduidelijkheid te bestaan over deze cijfers. In verband met de verkiezingen van november zijn deze cijfers in de VS politiek gevoelig. De president claimt dat de stijging van het aantal geregistreerde gevallen wordt veroorzaakt doordat er meer getest wordt. Misschien is het daarom beter om te kijken naar het aantal sterfgevallen, verondersteld dat er minder problemen met die cijfers zijn. In ons eigen land bevestigt de grafiek dat de crisis behoorlijk onder controle is.

Nederland: Covid-19 sterfgevallen

Bron: Worldometers

In de VS lijkt de crisis duidelijk minder onder controle. De laatste dagen stijgt het aantal sterfgevallen weer. Daarbij valt op, dat het aantal besmettingen in de VS al sinds medio juni toeneemt en het aantal sterfgevallen pas in de laatste dagen. Dit suggereert dat de waarheid waarschijnlijk ergens in het midden ligt wat betreft de vraag of het aantal besmettingen werkelijk toeneemt of dat het louter komt door de toename van het aantal testen. Zowel de politieke als de economische vooruitzichten hangen sterk af van de ontwikkeling van het virus in de VS en of en in welke mate nieuwe beperkende maatregelen op het openbare leven genomen zullen worden.

VS: Covid-19 sterfgevallen

Bron: Worldometers

Uit de economische cijfers wordt steeds duidelijker dat herstel niet in eerste instantie van de wereldhandel zal komen. Duitsland is traditioneel behoorlijk afhankelijk van de export, maar die herstelt nauwelijks. In mei lag de Duitse exportwaarde nog altijd meer dan 23% onder het niveau van een jaar eerder. Dat is natuurlijk wel beter dan de -31% in april. De maandelijkse stijging van 9% in mei viel ook iets tegen. Cijfers uit landen die al gegevens over juni hebben gepubliceerd, geven weinig reden tot groot optimisme. De Koreaanse export verbeterde weliswaar met een procent of 8 maand-op-maand in juni maar daarmee was de uitvoerwaarde toch nog meer dan 10% lager dan vorig jaar juni (mei: -23,6%).

Bron: Refinitiv

Het is dan ook geen verrassing dat cijfers over de ontwikkeling van de industriële productie eveneens zwak blijven. Herstel moet derhalve komen van de binnenlandse bestedingen. En dat is in de meeste Europese landen ook het geval. Uiteraard is dat dankzij de maatregelen die de overheden hebben genomen ter ondersteuning van inkomens, banen en bedrijven. De volgende grafiek maakt duidelijk dat de detailhandelsomzet zich in Duitsland wel herstelt. In het hele eurozone gebied groeiden de detailhandelsomzetten in mei met 17,8% ten opzichte van april. Door dalingen in de voorafgaande maanden lag het niveau in mei nog wel 5,1% onder dat van een jaar eerder. Maar in Duitsland werd het niveau van een jaar eerder wel overschreden. Een zwaluw maakt nog geen zomer en het kan zijn dat de cijfers over mei ‘inhaal-inkopen’ bevatten en daardoor een geflatteerd beeld geven van onderliggende trends. Maar ik zou zeggen, so far, so good. De ondersteunende overheidsmaatregelen doen precies waar ze voor bedoeld zijn.

Bron: Refinitiv

In de VS werden de afgelopen dagen niet veel belangrijke macro-cijfers gepubliceerd. De wekelijkse aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen zetten de trend van de afgelopen weken voort: een daling van het aantal nieuwe aanvragen, zij het dat de aantallen nog wel groot zijn. Toch vond ik het bemoedigend dat het aantal doorlopende uitkeringen in de meest recente week waarover is gepubliceerd toch weer met meer dan een miljoen afnam. Ik zou zeggen dat het herstel in de VS redelijk op koers ligt, maar een nieuwe lockdown als reactie op een toenemend aantal besmettingen zou behoorlijk roet in het eten gooien.

Bron: Refinitiv

In China, tenslotte, lijkt het herstel zich voort te zetten, terwijl de pandemie onder controle lijkt. In China liep de productiekant van de economie wat betreft herstel juist voor op de consumptiekant, maar de autoverkopen trekken nu toch duidelijk aan. Ongetwijfeld heeft het te maken met het feit dan velen een eigen auto voorlopig prefereren boven openbaar vervoer.

Bron: Refinitiv