Fed, ECB en PBoC divergeren

  • PBoC verlaagt de rente
  • Fed houdt de rente onveranderd
  • ECB verhoogt de rente
  • De stijgende Europese gasprijs is buitengewoon onwelkom

Deze week liet de Amerikaanse centrale bank de rente ongewijzigd, verlaagde de Chinese centrale bank de rente en verhoogde de Europese centrale bank de rente. Deze uiteenlopende beslissingen laten goed zien hoezeer de omstandigheden in de drie economische blokken verschillen.

De Amerikaanse inflatie is inmiddels gedaald tot 4,0% (jaar-op-jaar) in mei. Medio vorig jaar werd een piek bereikt van 8,9%. Een verdere daling van de inflatie ligt in het verschiet. Na tien renteverhogingen op rij maakt de Fed nu dus pas op de plaats. In zijn toelichting op het rentebesluit maakte Fed-baas Powell duidelijk dat de piek van de officiële rente wat de Fed betreft nog niet is bereikt. 16 van de 18 leden van het beleidscomité voorzien voor het einde van het jaar één of meerdere verdere renteverhogingen. Dat roept natuurlijk de vraag op waarom de Fed dan nu niet gewoon de rente heeft verhoogd. Je kunt het wellicht vergelijken met het aanmeren van een boot. Naarmate de aanlegplaats nadert vermindert men vaart. De Fed had al teruggeschakeld van rentestappen van 75 basispunten, naar 50bp en de laatste drie renteverhogingen bedroegen 25bp. Door de rente nu ongemoeid te laten wordt het tempo van renteverhogingen verder afgezwakt. Overigens benadrukte Powell terecht dat de verwachtingen binnen het beleidscomité niet moeten worden gezien als voorgenomen beleid.

Drie fases

Powell herhaalde ook nog eens de drie fases die hij onderscheidt in het monetaire beleid, gericht op het onder controle brengen van de inflatie. In eerste instantie ging het vooral om het tempo van de renteverhogingen. Die fase is nu afgesloten. In de tweede fase gaat het om het vinden van het niveau van de rente dat voldoende restrictief is om de inflatie onder controle te brengen. In die fase zit de Fed momenteel. Dan volgt de derde fase waarin de vraag centraal staat hoe lang de rente op het hoogste, restrictieve niveau moet worden gehouden om enerzijds de inflatie naar de 2% doelstelling te krijgen en anderzijds de economie niet in een onnodig diepe of lange recessie te duwen.

Het eerste plaatje laat de inflatie in de VS zien. Er is duidelijk sprake van een daling, maar het laatste cijfer ligt nog duidelijk boven de doelstelling van 2% en ook de kerninflatie ligt daar met 5,3% nog ruim boven. Overigens richt de Fed zich vooral op de prijsindex voor de Personal Consumption Expenditures, exclusief voedsel en energie.

Bron: Macrobond

Het tweede plaatje laat drie belangrijke componenten van de inflatie zien. Momenteel dalen de energieprijzen in de jaar-op-jaar vergelijking. Dat drukt de inflatie. In mei haalden de energieprijzen zo’n 0,8% van de inflatie af. In juni wordt dat nog een stuk meer doordat de energieprijzen in juni vorig jaar heel fors stegen.

Ook de voedselprijsinflatie daalt al enkele maanden. Dat komt door een daling van de internationale prijzen voor agrarische grondstoffen en de lagere energieprijzen. Voedselprijzen reageren daar met enige vertraging op. Een verdere vermindering van de voedselprijsinflatie ligt in het verschiet.

In het tweede plaatje heb ik ook de ‘cost of shelter’, zeg maar huren, opgenomen. Met een gewicht van bijna 35% in de Amerikaanse inflatiemand hebben de huren een grote invloed op het inflatiecijfer. Zoals ik al vaak heb betoogd: huren volgen huizenprijzen met een behoorlijke vertraging, van wel meer dan een jaar. De huren liggen nog altijd zo’n 8% hoger dan een jaar eerder, maar een matiging ligt ook hier in het verschiet. De huizenprijzen dalen al tijden en dat zal doorwerken in de huren. Hierbij moet ik wel een slag om de arm houden. Inmiddels stabiliseert de hypotheekrente alweer even en dat lijkt tot enig herstel op de huizenmarkt te leiden. Als dat herstel doorzet, zal de vermindering van de huurstijging wel eens tegen kunnen vallen.

Bron: Macrobond

China volgt een heel ander pad

De Chinese economie volgt al lang een heel ander pad dan de onze of de Amerikaanse. Toen bij ons de inflatie scherp opliep, bleef de Chinese inflatie laag. Vorig jaar volgden de Chinese autoriteiten een streng lockdown-beleid doordat men het corona-virus maar niet onder controle kreeg. Het gevolg was dat de economische groei sterk bij de verwachtingen en de ambities achterbleef. Inmiddels is dat zoro-tolerance beleid beëindigd en zijn de samenleving en de economie weer opengegaan, maar het herstel van de economie valt tot dusver behoorlijk tegen.

Zo was het niveau van de industriële productie in mei slechts 3,5% hoger dan vorig jaar. In april was het nog 5,6% en ook dat was eigenlijk lager dan je zou verwachten. Het stijgingstempo van de detailhandelsverkopen zwakte af van 18,4% j-o-j in april tot 12,7% in mei. Eerder werden de cijfers over de buitenlandse handel in mei al gepubliceerd en ook die bleven nadrukkelijk achter bij de verwachtingen.

De combinatie van tegenvallende groei en zeer lage inflatie heeft de People’s Bank of China aangezet tot een kleine renteverlaging. Andere beleidsmakers zullen ook proberen de bedrijvigheid te ondersteunen. Het roept wel de vraag op waarom het herstel van de Chinese economie zo teleurstellend verloopt. Het meest voor de hand liggende antwoord is dat de totale vraag gewoon zwak is. Wat dat over de mondiale economie zegt, is momenteel nog niet duidelijk.

De ECB is nog niet klaar

Zoals verwacht verhoogde de ECB voor de achtste keer op rij haar rentetarieven. President Lagarde maakte duidelijk dat de ECB nog niet klaar is. Eind juli zal ongetwijfeld nog een renteverhoging volgen.

De ECB is later begonnen met het verhogen van de rente en heeft de rente tot dusver ook minder verhoogd dan de Fed. Niet dat dit een absolute maatstaf is. In de toelichting zei Lagarde dat de ontwikkeling van de loonkosten per eenheid product uiteindelijk bepalend is voor de inflatie. Daar ben ik het volledig mee eens. Momenteel is de stijging van de loonkosten per eenheid product niet consistent met de 2% inflatiedoelstelling.

Een forse tegenvaller

Er dreigt een nieuwe en forse tegenvaller voor ons. De Europese gasprijs loopt momenteel weer op. Voor de pandemie waren prijzen van EUR 15-20 MWh normaal. De volgende grafiek laat zien dat de prijzen al in de loop van 2021 stegen. Na het uitbreken van de oorlog en de boycot van Russisch gas steeg de prijs kortstondig naar bijna EUR 350 MWh in augustus vorig jaar, een vertwintigvoudiging!! Vervolgens zette de Europese gasprijs een daling in.

Bron: Macrobond

Het volgende plaatje zoemt in op de ontwikkeling dit jaar. De daling van ca. EUR 70 MWh aan het begin van het jaar tot minder dan EUR 25 MWh was heel welkom. Die daling drukte de inflatie, droeg bij aan een vermindering van productiekosten voor bedrijven en gaf aldus een impuls aan de bedrijvigheid. Inmiddels is de prijs echter gestegen tot meer dan EUR 40 MWh, een stijging van ruim 60%.

Bron: Macrobond

Als je de commentaren leest dan heeft de recente prijsstijging vooral te maken met verminderde productie van gas in Noorwegen in verband met onderhoudswerkzaamheden en met het formele besluit om de gasproductie in Groningen later dit jaar volledig te beëindigen.

De volatiliteit van de gasprijs maakt het voor bedrijven erg lastig om te plannen. Uiteraard is het ook voor consumenten vervelend en zet een forse stijging van de gasprijs weer een domper op de economische bedrijvigheid. Ik waag mij echter niet aan een voorspelling voor de gasprijs.

Afsluitend

Terwijl spelers op financiële markten eerder dit jaar verwachtten dat de officiële rente in de VS voor het einde van jaar zou worden verlaagd, lijkt het daar nu helemaal niet op. Sterker nog, de Fed verwacht zelf nog de rente verder te zullen verhogen, alhoewel zij deze week pas op de plaats maakte. Eerder pauzeerden de centrale banken in Canada en Australië ook al om na enkele maanden toch weer door te gaan met renteverhogingen.

De Chinese centrale bank verlaagde de rente deze week. Het herstel van de bedrijvigheid valt tegen nadat het beleid van frequente lockdowns in december vorig jaar werd beëindigd. Ik vermoed dat het aan tegenvallende vraag ligt en dat dat niet veel goeds zegt over de mondiale economie.

De ECB ging deze week onverdroten door met het verhogen van de rente, maar die was dan ook later begonnen dan de Fed. De laatste twee weken is de Europese gasprijs weer gestegen terwijl die zo lekker aan een glijvlucht bezig was. Of die stijging doorzet of weer snel ongedaan wordt gemaakt durf ik niet te voorspellen. Wel weet ik dat een nieuwe stijging van de Europese gasprijs bijzonder onwelkom en heel slecht nieuws is. Het zet aan tot een hogere inflatie, meer problemen voor gezinnen en bedrijven en zet een rem op de economische bedrijvigheid. Hopelijk is het maar tijdelijk. Fingers crossed.