Ondertussen bij de oosterburen

  • Orders Duitse industrie nemen sterk toe in december…
  • …maar dat komt vooral door incidentele factoren
  • Met de productie van de Duitse industrie wil het nog niet erg vlotten
  • Bij ons boekte de industrie juist een forse productiestijging in december

Dit is een kort commentaar. Vandaag heb ik andere drukke bezigheden, maar een blik op de industrie bij onze oosterburen wilde ik toch verschaffen.

Duitsland is een economie met een relatief zwaar gewicht in de industrie. Het gaat al een tijd niet zo lekker met de Duitse industrie. Dat heeft waarschijnlijk met enkele uiteenlopende factoren te maken. Het algemene kostenniveau is er één van. Vooral de Duitse energiekosten zijn hoog. Ook de zwakte van de Chinese economie speelt Duitsland parten want het land is een belangrijke exporteur naar China, vooral van kapitaalgoederen. Tenslotte staat ook de Duitse automobielsector al enkele jaren onder druk, al krabbelt die sinds 2022 voorzichtig wat op.

De orders die in december door Duitse industriële bedrijven werden geboekt waren in volume maar liefst 8,9% hoger waren dan in december. Daardoor schoot de jaar-op-jaar vergelijking weer eens in de plus.

Bron: Macrobond

Toch is dat niet het hele verhaal. Het mooie cijfer was vooral te danken aan ‘large-scale items’. Orders voor vliegtuigen, schepen en treinen gaven een grote impuls en zulke orders worden niet gelijkmatig door het jaar heen geboekt. Het zou zomaar kunnen dat de orders in januari weer een forse daling laten zien. Exclusief deze ‘large-scale items’ daalde het order volume met 2,2% ten opzichte van november. Binnenlandse orders namen met 9,4% toe, orders uit andere eurolanden zelfs met 34,5%, maar het volume van de orders vanuit de rest van de wereld was 7,5% lager dan in november.

Met de productie zelf was het in december helaas weer een treurig gebeuren. De totale productie daalde in december met 1,6% maand-op-maand en met 3,1% jaar-op-jaar. Vooral de energie-intensieve sectoren droegen negatief bij. Daar daalde de productie met 6,3% ten opzichte van november en met 4,3% ten opzichte van december 2022. In vergelijk met februari 2020, juist voor de pandemie, ligt het productieniveau in de vijf meest energie-intensieve sectoren 23,1% (!!!) lager. Het voortgaande productieverlies is zeer teleurstellend omdat de energieprijzen inmiddels aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van het tweede deel van 2022. Je zou dan een herstel van de productie in die energie-intensieve sectoren verwachten. Niet dus…maar het decembercijfer was zo slecht dat het misschien geflatteerd is.

Bron: Macrobond

Zoals boven al aangegeven is de automobielsector van groot belang voor de Duitse industrie. Na enkele jaren waarin de productie fors daalde werd in 2022 een herstel ingezet. In januari kwam dat herstel helaas weer ten einde. De productie van auto’s schommelt van maand tot maand. Daarom kijk ik het liefst naar cijfers over een periode van twaalf maanden. In januari van dit jaar werden er 4,3% minder auto’s gefabriceerd dan in januari 2023. Misschien ligt dat aan ongunstig weer en wordt de opgaande lijn spoedig hervat. Fingers crossed.

Bron: Macrobond

Bij ons verging het de industrie in december een stuk beter. Weliswaar lag het productievolume 3,3% lager dan een jaar eerder, maar dat was het minst slechte cijfer sinds februari 2023. Het dieptepunt werd in oktober geboekt met een productiedaling van 12,0% jaar-op-jaar. In december werd volgens het CBS 6,8% meer geproduceerd dan in november. Vorige week bleek uit cijfers van de NEVI over het producentenvertrouwen al dat die in januari een stuk minder negatief waren geworden. Het beeld van verbetering lijkt daarmee consistent.

Afsluitend

Onze economie is in de eerste drie kwartalen van 2023 gekrompen. Op woensdag presenteert het CBS de eerste raming voor de groei in het vierde kwartaal en het is best mogelijk dat ook het vierde kwartaal een klein minnetje oplevert. Ik ben hoopvol dat we de periode van matige krimp toch spoedig achter ons zullen laten. De lagere inflatie helpt de koopkracht en de lagere energieprijzen zijn ook positief voor het bedrijfsleven. Uiteraard zou een opleving in Duitsland heel welkom zijn. Afgaande op de recente cijfers voor de Duitse industrie moeten we daar misschien niet al te veel van verwachten.