De economie breekt wereldrecords…

…is de titel van mijn nieuwste column op Fondsnieuws.nl

HIER is de link.

Mijn betoog komt erop neer dat het makkelijk is om pessimistisch te zijn over de economie. Er is echter ook een aantal opmerkelijke factoren aan te wijzen die tot enig optimisme aanleiding geven. Wanneer het herstel zich werkelijk aandient, kan het wel eens veel krachtiger zijn dan nu vaak wordt verondersteld.